Verksamhet

Vår verksamhet
Populära uppdrag med hästekipage

Brudpar, Festfolk, Jubilarer, Lucia, Tomten
Invigningar, Personalträffar, Filminspelningar
Kursverksamhet med en eller två hästar
Anpassning olika selar och vagnstyper
Hästar i harmoni och i samspel med oss


Thorskog Slott Lilla Edet sommarbröllop

  
   


Porterföreningen i Göteborg
Uppdragskörning på stadens gator

  
  

    
  


VIP dagar på Liseberg

    


Vinterbröllop Thorskog Slott med bröderna Welsh Cob från Stuteri Långåsen


  


Personaltrivsel Lilla Edet

  

  


Filminspelning i Göteborg Selma Lagerlöfs film

    


Viktigt uppdrag  i Göteborg
Många barn väntar på Tomten 

   
     


Tomteparad i Kungsbacka
Julens sånger  hörs från Tomten och flera hundra personer vandrar med 

  
  


Köruppdrag Järpås Kyrka
     
   


Köruppdrag Thorskog Slott Lilla Edet

   


Köruppdrag Lycke Kyrka

   

 


Jubileum Masthuggskyrkan Göteborg